Newsletter

Wpisz swój email, aby na bieżąco otrzymywać informacje o wydarzeniach
w Polsce i na Hawajach.

 

Artykuły:
Tradycyjne Ho'oponopono


Tradycyjne Ho'oponopono
Hawajskie Tradycje Uzdrawiania Relacji


artykuł 1. Ho'oponopono w kulturze hawajskiej

artykuł 2. Ho'oponopono - oryginalne hawajskie podstawy

Ua ola loko i ke aloha - Miłość jest zródłem Życia...Hawaiian Proberb

Hawajczycy żyli blisko z bogami, honorowali Aumakua, bogów - przodków. Przy ich wsparciu i współudziale przeprowadzali rytuały uzdrawiania, które do dziś słyną ze spektakularnych przemian zachodzących w ich uczestnikach.

Zasada Pono

Przed przybyciem białych, główną zasadą życia hawajskich społeczności było pono. Pono oznaczało czystość zasad, jasne reguły zachowań służące tworzeniu dobrobytu, wspieraniu zdrowia i życia wszystkich członków społeczności - ohany.

Gdy w systemie pojawiały się kłopoty, gdy ktoś łamał zasady lub działał na szkodę bliskich, ohany czy plemienia, Kahuna twierdził, ze człowiek ten obraża Aumakua. Brak przyjaznej współpracy z Aumakua oznaczał dla ohany nieszczęścia. Z ogromnym więc zaangażowaniem dążono do przywrócenia harmonii pomiędzy ludzkim i boskim planem istnienia.

W przypadku chorób fizycznych zwracano się o pomoc do Kahuny. Jego zadaniem było odnalezienie rzeczywistego źródła kłopotów. Kahuna kontaktował się z Aumakua, a odpowiedź przedstawiana była mu w snach, wizjach i symbolach. Aumakua wskazywał również działania służące przywróceniu zdrowia.

Pohaku o Kane

Miejscem, gdzie w dawnych czasach Hawajczycy udawali się, aby zasięgnąć kontaktu z Aumakua, doświadczyć ulgi i przebaczenia, był posąg kamienny Pohaku o Kane. Miejsce to nie było traktowane jako świątynia. Było to raczej miejsce spotkania z wyższymi energiami, w trakcie którego osoba mogła przedstawić plan zadośćuczynienia, aby ponownie zaprzyjaźnić się z bogiem – mohai ho’olu’olu. Aumakua wspierały osobę jedynie w przypadku, gdy tą postanowiła nie powielać mohai hala (niewłaściwych działań) w przyszłości.

Pohaku o Kane służyło Hawajczykom jako miejsce rozmów z bogami aż do 1819, kiedy decyzją króla zniesiono tradycyjny system religijny. Po 1819 roku, miejsca takie jak Pohaku o Kane popadły stopniowo w zapomnienie. Dziś Hawajczycy powracają do praktyk przodków i honorując tradycyjne przekazy, odkrywają w nich źródło mądrości i efektywnych rozwiązań współczesnych problemów.

Ho'oponopono jest procesem przywracania równowagi w jednostce i systemie - najpierw na poziomie mentalnym, przechodząc stopniowo w coraz głębsze warstwy emocjonalne, poprzez bolesne doświadczenia traum i urazów, docierając do pokładów głęboko nieświadomych, gdzie utrzymujemy wzorce zachowań przekazywane przez pokolenia.

Właściwie przeprowadzone ho'oponopono przenosi odzyskaną równowagę wewnętrzną na plan życia codziennego, w relacje międzyludzkie w rodzinie i życiu zawodowym.

Ho'o - oznacza czynić, działać. Pono oznacza model właściwego zachowania oraz najwyższych wartości honorowanych w hawajskiej kulturze. Zachowań pono wymagano od wszystkich członków społeczności, włączając w to najwyższe władze, wodza oraz uzdrowicieli, szamanow i duchownych, Kahunów. Prawdziwie dobre zachowanie to po hawajsku "maoli pono".

Przykładem właściwego zachowania w przypadku silnego pożądania czyjejś rzeczy, było powstrzymanie chęci do jej zdobycia, przywrócenie stanu spokoju wewnętrznego. Wysoko cenioną cechą była cierpliwość - ho'omanawanui.
Pono - była dbałość o przetrwanie w zdrowiu i dobrobycie, skromność, nie wywyższanie się, odpowiedzialność.
Pono - oznaczało życie w trwałym związku małżeńskim, z dużą uwagą skierowaną na właściwe wychowanie dzieci, w kręgu przyjaciół i rozszerzonej rodziny (rodziny hawajskie często "adoptowały" szczególnie bliskich im ludzi, z którymi nie były związane więzami krwi)
Pono - oznaczało powstrzymywanie sie od nadużyć w rozrywce, przyjemnościach.
Zaprzeczeniem zasady pono były na przykład takie działania jak kłamstwo, kradzież, pożądanie czyjejś własności.

Elementy procesu ho'oponopono

Pełen proces ho'oponopono oznaczał uzdrowienie całej rodziny. Stosowano modlitwę, rozmowę, przyznanie się do niewłaściwych działań, chęć naprawy, uzgodnienie projektu zrównoważenia wyrządzonego zła. Niezbędnym elementem procesu było wybaczenie, wsparcie Aumakua, przyjęcie określonych zobowiązań i dotrzymanie ich w praktyce codziennego życia. Powyższe elementy wyznaczają ogólny schemat procesu.

Praktyczne sposoby docierania do sedna problemów, uzyskiwania pełnego kontaktu i wsparcia Aumakua oraz umiejętność tworzenia właściwych projektów zadośćuczynienia krzywdzie - wszystko to działo się pod okiem doświadczonych terapeutów, szamanów i księży w jednym - Kahunów. Przy trudnych procesach zwracano się po pomoc do bardziej subtelnych energii boskich, np Kane.

La pau lapa'au a ho'oponopono

Kahuni twierdzili, że stosowanie ziół pomagało tylko w niewielkim stopniu, jeżeli jednocześnie nie rozwiązano mentalnych, emocjonalnych i duchowych bloków. Gdy w rodzinie pojawiał sie problem (trudne emocje, choroby), cała ohana zbierała w celu dokonania rytuału ho'oponopono. Wszyscy mieli za zadanie zbadać czy noszą w sobie zawiść, żal lub inne trudne emocje w stosunku do pozostałych członków rodziny.
"Wybaczaliśmy i było nam wybaczane, w trudnym procesie przechodzenia przez wszelkie bolączki. To łączyło nas mocniej i mocniej " (kaseta z nagraniem Mary Pukui z 1958 roku).

Proces wybaczania był niezbędnym elementem ho'oponopono, ale nie jedynym. Aby problem mógł być rzeczywiście rozwiązany, potrzebował być przeniesiony z umysłu poza ciało, do poziomu Aumakua!

Osoby uczestnicące w ho'oponopono

W procesie ho'oponopono konieczny był udział obu stron konfliktu. W przypadku choroby określonej osoby, udział całej rodziny był wymagany, aby proces uzdrawiania mógł być głęboki i przynieść długoterminowe efekty.
Niezbędne było aktywne zaangażowanie Kahuny. Budował on połączenie pomiędzy widzialnym światem zwaśnionych ludzi a bogami. Kahuna znał doskonale relacje łączące obie strony konfliktu, często znał szczegóły z ich życia, zachowania, przyzwyczajenia. Niezbędną umiejętnością Kahuny była umiejętność zadawania pytań, które pomagały dotrzeć do sedna problemu i pomagały w znalezieniu właściwego rozwiązania.

Wartość ho'oponopono

Hawajczycy wierzyli, że większość życiowych błędów może być naprawiona. Za tą wiarą podążała wiedza praktyczna i słynne na całym świecie efekty. Obecnie, gdy żegnają się z nami Kahuni, których dziadkowie pamiętali czasy przybycia kapitana Cook'a, wartościowe tradycje hawajskie wciąż są żywe. Co jest niezmiennie ważne, zasady tradycyjnego rytuału ho'oponopono niosą szacunek do człowieka, wsparcie życia, zdrowia i szczęśliwych relacji - i może są szansą dla współczesnego świata dominacji, kontroli i alienacji...

Od autorki: Informacje zamieszczone w artykule pochodzą z praktyk Ho'oponopono prowadzonych wspólnie z Kupuną i Kahunką Moną Kahele z Hawaii, Kahunką Margaret Machado oraz z publikacji Johna Ii Papa, S.Kamakau, Davida Malo i M.K. Pukui. Więcej informacji na temat Ho'oponopono w przygotowywanej książce o hawajskiej kulturze i tradycyjnych metodach uzdrawiania oraz na warsztatach.
Artykuły "Tradycjne Ho'oponopono - sztuka uzdrawiania relacji na Hawajach", autor: T.Pomaika'i Mocna, copyrights 1998 - 2016
Studia Hawajskie CCRC.TM       Info: info@e-hawaje.pl,                   Wszystkie prawa zastrzeżone © CCRC.TM 1992 - 2015
Big Island- Mamalahoa Hwy
75-5259 F Holualoa, Hawaii
Europa +48 602 758 295